Husbilsklubben – snappat och andra Nyheter

Vi och vår omvärld - branshnyheter och uppsnappat på husbilsklubben.se

Riktpriser på begagnade husbilar

Riktpriser på begagnade husbilar

En tidig tanke när man funderar på att köpa eller sälja en begagnad husbil är hur mycket den är värd. Finns det riktpriser och prislistor som visar hur mycket en husbil av ett visst märke, ålder och mätarställning är värd? Återförsäljare använder generella tumregler för att värdera husbil och snabbt hitta ett riktpris som man kan utgå ifrån när man startar värderingsprocessen. Tillverkarna brukade i många år använda riktprislistor för sina egna modeller vilka distribuerades till återförsäljare. Nu för tiden är marknaden mer transparent vilket gör att privatpersoner relativt enkelt kan skaffa sig en bra uppfattning och husbilars värde.

 

Husbilens skick

Det är däremot väldigt svårt att få en komplett bild av en husbils rätta värde genom att bara titta på marknadsplatser online. Viss data är enkel att jämföra, medan husbilen skick alltid är svårbedömt. Det är två vitt skilda delar som ska bedömas: fordonet (motor) å ena sidan och bodelen (hemmet) å andra sidan. Bodelen har många olika delar som slits beroende av hur man brukar husbilen och dess olika delar. Bodelen slits också av väder och vind. Många längre utlandsresor i varma länder eller kustnära camping frestar på allt material. Vinterförvaringen är en viktig livslängdsfaktor där exempelvis temperaturskiftningar och kondens kan ge mögelskador.

Innan en husbilsaffär är det bra att låta en oberoende tredje part göra en professionell besiktning och funktionstest.

 

Husbilsmodellens konfiguration

Husbilsmärkens modellbeteckningar så som Carado 461, Dethleffs Trend 90 eller Bürstner Travel Van beskriver om husbilen är halvintegrerad, alkov eller helintegrerad. Modellerna görs i serier vilka man ofta refererar till som en årsmodell (även om fabrikerna kan göra fler serier under ett år eller vice versa en serie som sträcker sig över flera år). Varje modell går sedan att konfigurera på ett otaligt vis med större motor, isolering eller extrautrustning. När man söker begagnade husbilar på nätet och jämför priser är det svårt att få hela bilden över husbilskonfiguration och modellår. Detta försvårar vid husbilsvärdering och gör riktpriser användbara som grov uppskattning.

 

Använd Husbilsmäklaren för husbilsvärdering

Husbilsmärkens långa erfarenhet av köp- och försäljning av begagnade husbilar där alla marknadens alla husbilar hanteras kan ge dig bra insikter kring en specifik husbil. Hur står den sig mot andra husbilar och vilka andra husbilar är jämförbara. Hos Husbilsmäklaren är värdering av husbilen kostnadsfri.

Back to top