Policy för hantering av personuppgifter

Din integritet är viktig för oss, därför har vi upprättat denna integritetspolicy som beskriver hur vi hanterar och skyddar dina uppgifter, samt dina rättigheter.

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för personuppgiftsbehandlingen är Husbilsmaklaren, bifirma till Skumpan AB – 559086-8229. Marknadsvägen 165, 18378 Täby. Info@husbilsmaklaren.se.

Vilka uppgifter samlar vi in?

Oftast är det uppgifter som du själv lämnar till oss i samband med visat intresse för något fordon eller någon av våra tjänster. Vanligtvis består uppgifterna av namn, adress, mailadress och telefonnummer. I de fall du är köpare eller säljare så samlar vi även in kontouppgifter samt kopia av ID-handling. Surfar du på vår hemsida och godkänner cookies så lagrar vi även ditt ip-nummer av statistiska skäl i Google Analythics.

I marknadsföringssyfte samlar vi även in uppgifter från nätbaserade tjänster hos företag och myndigheter.

Vad är syftet med att samla in och spara uppgifterna?

Huvudsakligen är det för att kunna erbjuda dig en husbilsmäklartjänst, d v s genomföra en husbilsaffär, eller utföra en värdering, fullfölja avtal eller erbjuda tilläggstjänster eller prenumeration på nyhetsbrev.

I marknadsföringssyfte samlar vi även in uppgifter från nätbaserade tjänster hos företag och myndigheter.

 

På vilken grund sparar vi uppgifterna?

Det finns olika grunder för att spara personuppgifter, primärt är det nedanstående som berör relationen mellan oss och dig som kund:

Samtycke, då du själv samtyckt till att vi sparar uppgifter.

Avtal, då vi har ett avtal med dig som kräver personuppgifter t ex ett köpekontrakt.

Lagkrav, t ex Bokföringslagen och Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, konsumentköplagen eller marknadsföringslagen.

Intresseavvägning, då intresset för oss att kontakta dig väger tyngre än ditt intresse av skydd av personuppgifter, t ex spara telefonnummer för att kontakta en intressent efter visning eller att marknadsföra våra tjänster genom direktutskick.

Delar vi uppgifterna med någon tredje part?

Vi kan komma att dela dem med våra samarbetspartners i de fall som är nödvändiga för att utföra avtalat uppdrag (t ex bilverkstad, bilbesiktningsfirma etc) eller att du som kund beställt en tilläggstjänst (t ex rekonditionering, montering av extra tillbehör). Klientens uppgifter kan efter begäran komma att delas till spekulant på fordon. Uppgifter om spekulant och köpare kan komma att delas till säljare.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Lagringstiden varierar beroende på vilken typ av relation du har med oss. Vi sparar uppgifter så länge det finns rättslig grund för det. Vanligtvis max tre år. Längre lagring av personuppgifter förekommer om lagen kräver det.

Dina rättigheter

Oavsett vilken information vi har sparat om dig ska du alltid kunna ha kontroll över dina egna uppgifter. Därför har du enligt gällande dataskyddslagstiftning tillgång till följande rättigheter.

Rätt till tillgång (”registerutdrag”)
Du kan begära utdrag över registrerade personuppgifter och verifiera den informationen vi har om dig.

Rätt till rättelse
Du har alltid rätt att få felaktig information rättad.

Rätt att bli raderad
Du har alltid rätt att begära att få dina personuppgifter raderade. Undantaget är om vi måste behålla dem för arkivering i enlighet med lagstiftningen eller för att fullfölja avtalade åtaganden eller om vi har andra rättsliga skäl att spara dem.

Rätt att göra invändningar
Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot sådan behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning (berättigat intresse). För de fall vi använder berättigat intresse/intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter.

Rätt att begränsa behandling av personuppgifter
Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter om du exempelvis anser att dom inte är korrekta eller om du inte vill ta emot marknadsföring som baserar sig på uppgifterna i våra register. Kontakta info@husbilsmaklaren.se om du har frågor eller vill begära att nyttja någon av dina rättigheter.

Har du klagomål?

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna dessa till den nationella tillsynsmyndigheten. I Sverige är det Datainspektionen som ansvarar för tillsynen av personuppgiftsansvariga på den svenska marknaden.

Back to top