Garanti och försäkring

Att köpa husbil skall vara säkert och tryggt och det är det om man har en omfattande garanti för sitt köp. Både under köpeprocessen men även efter det att man har köpt sin husbil. En av de stora fördelarna när du har valt att köpa husbil av Husbilsmäklaren är att vi lämnar 6-24 månaders garanti på alla begagnade husbilar vi säljer. Vi har valt att arbeta med SISU Fordonsgaranti som erbjuder en av marknadens mest omfattande garantier för fritidsbilar och fritidsfordon.  Som köpare behöver du inte göra någonting, utan Husbilsmäklaren sköter all administration för att teckna garantin. När ni har köpt begagnad husbil av oss är det en fördel om ni läser igenom vad garantin omfattar vilket framgår av garantibeviset. Klicka här för att läsa garantivillkoren. 

Viktigt att tänka på är att garantin inte ersätter den vanliga husbils- eller fritidsbilsförsäkringen, trafikförsäkring etc. Sådan försäkring tecknar du separat hos ditt försäkringsbolag när köpet är slutfört.

 

Fel på bilen?

Ibland har man otur och om ni upptäckt ett fel på bilen som ni vill reklamera skall ni kontakta SISU Fordonsgaranti direkt. Felanmälan gör ni på www.sisugaranti.se.

VIKTIGT OM GARANTI:

  • Skada/fel skall anmälas till SISU Fordonsgaranti
  • Anmäl fel utan dröjsmål
  • Vänta med verkstadsbesök. Kontakta SISU Fordonsgaranti först.

SAMARBETSPARTNER FÖR GARANTI

När vi förmedlar husbilar har vi hjälp av flera olika samarbetspartners som är en stor del till att vi kan erbjuda branschens tryggaste förmedlingskoncept för husbilar. Detta gäller oavsett om man skall köpa husbil eller sälja husbil. Vi erbjuder SISU Fordonsgaranti för tryggt köp.

Back to top